۶ گروه مختلف مشتری وفادار

آیا هر مشتری وفادار، واقعا وفادار است؟

ما در این مقاله چند دسته مشتری وفادار را از نظر آقای Shep Hyken (یکی از متخصصین سیستم های افزایش فروش) به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید تشخیص دهید که برای کدام گروه باید ارزش بیشتری قائل شوید.

ادامه خواندن ۶ گروه مختلف مشتری وفادار